Kızgın Yağ Kazan ve Sistemleri

Kızgın Yağ Kazan ve Sistemleri

ISI TRANSFER YAĞ SİSTEMİ

EN4754 e uygun organik ısı transfer sistemleri:

 • yakıt
 • doğal gaz
 • sıvı yakıtlar
 • katı atık yakıtlar
 • kömür
 • ahşap ve talaş
 • prina
 • pirinç,fındık kabuğu

akışkan çıkış sıcaklıkları:

 • mineral yağlar ile 330 o C
 • sentetik yağlar ile 370 oC
 • ısı transfer tuz eriği sirkülasyonu ile 550 oC
 • ısıl verim

Akışkan sıcaklığı ne olursa olsun, baca gazı ısısından faydalanılarak yakma havasının ısıtılmasıyla %94 e kadar verim
-oksijen kontrol sistemi ile minimum yanma havası ve dolayısıyla daha yüksek verim.

SIVI – GAZ YAKITLI KAZANLAR

 • YATIK veya DİK POZİSYON
 • REKÜPERATÖR ilavesi ile ısı geri kazanımlı, yüksek verimli kazanlar
 • Kolay temizlik ve bakım
 • uzun ısı transfer yağı ömrü
  • Isı transfer yağında termal cracking yapmayan tasarım ve donanım
  • Isı transfer yağının oksidasyonunu önleyen tasarım

KATI YAKITLI DÖNER IZGARALI KIZGIN YAĞ KAZANLARI
katı yakıtlı ısı transfer sistemleri ahşap sanayinde ahşap artıklarını yakabilmektedir. Isıtma sisteminde atık ahşap parçaları (hızar talaşı, odun yongası, yüksek ağaç kabuğu, kaplama artıkları, v.s.) yakılarak en ekonomik çözümü sunar. Diğer katı yakıtlar (pirina, kömür, ahşap, ambalaj ve kağıt atıkları v.s.) ambalaj, tekstil ,kimya, gıda, yem sanayi gibi tesislerin yüksek sıcaklıktaki ısı ihtiyacının karşılanmasında kullanılmaktadır.

Atık Yakıt ile Ucuz Enerji Sağlama

Odundan kaynaklı üretim artıkları; ağaç kabukları, yonga, talaş, ahşap kaplama artıkları veya diğer artıklar, örneğin; pirina, kömür tozu, palmiye lifleri, fındık ve fıstık gibi çerez kabukları, küspe veya saman, vs. bunların hepsi katı yakıtlı ısıtma sistemlerin de kullanılabilir, değerli ısıtma kaynaklardır. Bir örnek olarak, ağaç kabuklarının ısıtma değeri ; 17 m3 (1 m3 kabuk yaklaşık 375 kg ‘dır) ağaç kabuğu 1000 litre fuel oil tasarrufu demektir.

Yakılabilir atık maddeler işletme için sürekli çok ucuz yakıt olacaktır, buna rağmen diğer petrol ürünü yakıtların fiyatı sürekli artacaktır. İlave olarak sağlayacağı bir başka fayda, atıkların atılma maliyeti veya atık bertaraf etme sorunu ortadan kalkacaktır.

Katı yakıtlı kızgın yağ sistemleri için tipik uygulamalar

katı yakıtlı ısı sistemleri yüksek ve hassas sıcaklık kontrolü istenen sanayi tesisleri için üretilmektedir. temel uygulamalar şunlardır;

 • Kaplama presleri
 • Sunta presleri
 • Kurutucular
 • Sıcak havuzlar
 • Laminasyon
 • Yapıştırma makinelerinin ısıtılması
 • Katı yakıtlı ısı sistemleri ahşap, tekstil, gıda v.s. sanayi alanında faaliyet gösteren tüm sektörler için benzer avantajları sağlayacaktır.

MODÜLER DİZAYN PAKET KONSTRÜKSİYON

Serpantinli ısıtıcı ve yanma odası, siklon toz filtresi, ekonomizör ve yakıt besleme bunkeri paket bir ünite oluşturacak şekilde toplanmaktadır. Tüm bu yapısal elemanlar imalat sonrası fabrikamız da ön-kurulumu yapılarak kontrol edilir. Kurulum ve test aşamasından sonra demonte edilen sistem işletmede kolaylıkla tekrar kurulur haldedir, böylece nakliye ve montaj maliyetleri asgariye indirilir. Aynı zamanda işletme içinde minumum alanda yerleşim sağlanır.

sistemlerinin imalat ve tesisat yeterliliği, EN4754 ve EN12952 gibi uluslararası standartların ve standart malzemelerin kullanılması ile garantilenmektedir. imalat ve malzeme seçimleri CE direktiflerine uygun olarak yapılıp sertifikalandırılmaktadır.

kızgın yağ sistemlerinin dizaynında ve mühendislik hizmetlerinde azami dikkati ve bu gereklilikleri tam olarak uygulandığını belirtmeliyiz. Yanma odası uygun ebatlarda, kızgın yağ sistemi EN4754 standardına uygun olarak, kazan konstrüksiyonu, imalatı ve malzeme seçimi EN12952 ve yine EN17175 standartlarına uygun serpantin boruları kullanılarak imal edilmektedir.

Firmamız yüksek kaliteli, kanıtlanmış setifikalı malzemeleri seçerek imalat yapmaktadır. konusunda deneyimli ve EN 288 standart belgeli yetkin kaynakçılar ve montörler tarafından yapılan imalatların kaynakla birleştirilmelerde gerekli kısımları radyografik kontrol yapılmaktadır.

ISI TRANSFER YAĞINDAN MAKSİMUM FAYDALANMA

Birim yüzey alanda düşük ısı transferi ile yağın termal parçalanması ; EN 4754 standartı gereği thermal cracking önlenmesi tasarımla öngörüldüğü gibi ayrıca yağ akış kontrol ve yanma sisteminin modülasyonlu çalışmasıyla garanti altına alınmıştır.

Diğer taraftan ısı transfer yağının ömrünü kısaltan termal oksidasyon oluşmaması için özel önlemler alınmıştır.

Bu sayede ısı transfer yağının kullanma ömrünü 5 yıldan daha uzun süreye çıkarmış bulunmaktayız.

Eşit önemlilikte bir diğer konu ise aksesuar malzemelerdir, örneğin; brülör, pompalar, vanalar, pislik tutucular, kompanzatörler, check valfler, kontrol ekipmanları, v.s.

*** Bu armatürlerin tamamı sertifikalı ve kendini kanıtlamış firmaların ekipmanlarıdır.

kızgın yağ kazanları;

mineral bazlı ısı transfer yağları için330°C, 10 bar

sentetik bazlı ısı transfer yağları için 360 °C, 10 bar

ısı transfer tuzları için 450°C, 10 bar

basınçta çalıştırılmaya uygun olarak dizayn edilmektedir. Sistem normalde pompanın yarattığı basınç kadar yani max 5,5 bar basınçta çalıştırılacaktır, bunun anlamı; sistemin oldukça emniyetli ve güvenilir olduğudur.

katı yakıtlı kızgın yağ kazan sistem kapasiteleri 600.000 Kcal/h – 8.000.000 Kcal/h (700 – 9.300 KW ) arasındadır. Atık yakma kızgın yağ kazanı ve armatürleri –ekonomizör- siklon filtre- sulu absorber filtre bölümü minimum yer gerektiren kompakt bir şekilde dizayn edilmektedir.

Maksimum etkili yanma “gazlaştırarak yakma” ve soğutulmuş yanma odası ile başarılmaktadır, hatta ıslak malzemeler % 100 (ıslak bazlı) veya % 50 (kuru bazlı) etkili olarak yakılabilir. Sistem tam otomatik çalıştırılabilmektedir, bakım gereklilikleri minumum seviyede ve ekonomik açıdan geri ödemesi çalıştırma saatine göre 1 yıldan azdır. Bu faktörlerin bir başka ifade şekli önemli oranda yatırım giderlerinin düşmesi demektir.

YAKMA SİSTEMİ – YANMA

katı yakıtlı kızgın yağ sistemlerinde kazan kapasitesine göre 2 tip yanma odası imal edilmektedir.

Sabit ızgaralı silindirik yanma odası ; 3.000.000 Kcal/h kapasiteye kadar ve düşük kül oranlı yakıtlar için AHŞAP,LASTİK,PLASTİK ATIKLARI YÜKSEK KALORİLİ KÖMÜRLER

Döner ızgaralı yanma odası ; 600.000 -8.000.000 kcal/h kapasiteye kadar, her türlü yakıta uygun

IZGARA ELEMANI , YÜKSEK KROMLU FERRİTİK PASLANMAZ ÇELİK DÖKÜM IZGARA

Düşük sıcaklıkta eriyen küller için çok uygun olan bu ızgara tasarımı sayesinde kalitesiz ucuz kömürler yakılabilmektedir. Izgara eriyip topaklaşan külleri boşaltma esnasında üzerinden sıyırıp atma özelliğine sahiptir.

YANMA

Yanmanın mükemmel olması ve kazanın yüksek termik verimle çalışması için ; Yeşil Çevre yanma odasında yakıt ve hava sevki için oransal kontrol sistemi uygulamaktadır. Isıl yüke göre oransal olarak beslenen yakıt yanma odasına 4 bölgeden verilen hava ile yakılır,buna ilave olarak yanma odası çıkışında verilen sekonder yakma havası ile yanmamış uçucuların yakılması sağlanır .

· Sabit ızgaralı sistemlerde yakıt cinsi ve iriliğine göre vidalı stoker veya pnömatik iletimle kazan içine yakıt sevki yapılır.

· Döner ızgaralı sistemde , her cins ve irilikte yakıt bunkerden ızgara üzerine serilir, serme kalınlığı ayarlanabilir giyotin sayesinde ızgara üzerinde sabit yükseklikte tutulur, böylece tam yanmayı sağlayacak ince yakıt katmanı elde edilir. Ucucu madde oranı yüksek yakıtlar için yanma odası çıkışındaki sekonder hava kanalları ile ucucuların tekrar yanması sağlanır.

· Döner ızgaralı yanma odası sonundaki kül odasından stoker vasıtasıyla kül dışarı alınır ve ıslatılarak soğutulur.

sistemleri ile sıkça zor şartlar altında günde 24 saat çalışma sağlanabilir. Bakım ve temizlik son derece basit bir şekilde yapılır, işletme esnasında bile serpantin yüzey temizliği yapılabilir.
Isı transfer yağı kızgın yağ sistemlerinde yıllar sonra bile özelliğini korur.

Ekonomizör:

Isı geri kazanım; sıcak baca gazları değerlendirilerek enerji giderleri düşürülmektedir.

Endüstriyel egzost gazlarının olduğu her yerde, bu gazlar yüksek sıcaklıkta atmosfere bırakılmaktadır. Bir ısı geri kazanım sistemi (ekonomizör) ile sağlanabileceği dikkate alınmalıdır. Yakıt tüketimi önemli oranda azalacaktır, veya ilave yakıt tüketimi olmaksızın kapasite artacaktır. İlave olarak işletme giderleri de potansiyel korunarak, ısı geri kazanım bir üretim prosesinin çevresel etkisini de azaltacaktır.

Isı geri kazanım farklı sistemleri kapsar, bunlar çeşitli ihtiyaçlar ve müşteri talepleri çerçevesinde uzmanlıkla, kişiye özel dizayn edilmektedir. Uygulamalar çok geniş yelpazeye yayılmaktadır: gıda üretim sanayi, kimya sanayi, ahşap sanayi, tekstil, plastik, cam, seramik sanayi ve aynı zamanda demir-çelik sanayi, enerji santrallerinde benzer proses tipleri uygulanmaktadır.

ısı geri kazanım sistemleri kaliteli ve yüksek emniyet standartlarında imal edilmektedir.

Sadece yeni tesisler de değil, aynı zamanda halı hazırda olan tesislere adapte edilebilir bu sayede tesiste daha verimli çalışma şartları sağlanır.

Örneğin; baca gazı sıcaklığının yalnızca 100 °C indirgenmesi ile, ısı üretim tesisinin toplam kapasitesi % 5 artırılmış olacaktır. Sisteme göre, % 30 ve daha fazlası da başarılabilir. Enerji giderleri oldukça azaltılmış olacaktır.

Sıcak baca gazlarından ısı geri kazanım çok çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Termal yağ ısıtılarak geri kazanılan enerji boru hatları ile işletmenin birçok bölümüne iletilebilir, bu şekilde iletilen enerji ;

 • Hava ve su ısıtıcılarında
 • Kalorifer için ısı üretiminde
 • Endüstriyel fırınlarda
 • Katı yakıtların kurutulması

Buhar üretiminde daha net ifade ile ısının gerekli olduğu birçok kullanıcı için gereklidir. Endüstriyel egzost gazlarının olduğu her yerde, bu gazlar yüksek sıcaklıkta atmosfere bırakılmaktadır. Bir ısı geri kazanım sistemi (ekonomizör) ile sağlanabileceği dikkate alınmalıdır. Yakıt tüketimi önemli oranda azalacaktır, veya ilave yakıt tüketimi olmaksızın kapasite artacaktır. İlave olarak işletme giderleri de potansiyel korunarak, ısı geri kazanım bir üretim prosesinin çevresel etkisini de

BACA GAZI TEMİZLEME:

 • SİKLON FİLTRE
  Multi siklon filtreler ile toz partikülleri tutulur.
 • SCRUBBER
  Siklondan sonraki kademede baca gazı su ile yıkanarak zararlı gazlar ve siklonda tutulamayan ince tozlar giderilir.
 • TORBA FİLTRE
  Su ile çöktürülemeyen partiküller özel kumaşlardan yapılmış torba filtrelerde 0,01 mikron partikül büyüklüğüne kadar filtrelenir.

 

tr_TRTürkçe